Reštauračné systémy

Systémy pre reštaurácie máme dva, na operačných systémoch Android a Windows.