Ovládače:

Termotlačiareň Aclas so šírkou pásky 80 mm, ktorú je možné pripojiť k MRP eKasa 8000.          Driver pre tlačiareň