Podpora

Terminálové pripojenie (RDP)

chyby a riešenia:


č.1: Problém s pripojením klienta RDP na server s hláškou: „Vzdialený počítač odpojil reláciu, pretože sa vyskytla chyba licenčného protokolu. Pokúste sa znova pripojiť na vzdialený počítač alebo sa obráťte na správcu siete.“

riešenie:

Aktuálne nesedí licencia k danému serveru. Ak sa spúšťa RDP nedokáže prepísať aktuálnu licenciu preto spustite RDP ako spávca (ľavé tlačítko myši). Teraz by sa mal klient bez problémov prihlásiť. Po odhlásení môžete už štandardne dvojklikom na RDP sa pripojiť. Už je zapísaná aktuálna licencia.


č.2: „Relácia vzdialeného prístupu bola odpojená, pretože nie sú k dispozícií žiadne licenčne servery vzdialenej pracovnej plochy, ktoré by mohli poskytnúť licenciu. Obráťte sa na správcu servera.“
(česká veria jazyka)

riešenie:

Nie je spustená rola „Licencování vzdálené plochy“. Skontroluj si to v Správca serveru/Vzdálená plocha a v časti „služby rolí“ vidíš čo máš nainštalované. Tu si pridaj rolu cez „Přidat služby rolí“ a označ „Licencování vzdálené plochy“
Ďalej musíš aktivovať licenčný server: Start/Nástroje pre správu/Vzdálená plocha/Nástroj licencování vzdálené plochy. Na názve tvojho servera cez pravé tlačítko: Aktivovať server. Vyplň údaje a dokonči nastavenie. Reštartuj server.